Schválené typy áut

Možné realizácie prestavieb na LPG

Z hľadiska legislatívnych požiadaviek sa dá prestavať akýkoľvek benzínový automobil na LPG tromi spôsobmi:

HROMADNÁ PRESTAVBA

Po telefonickej dohode poprípade e-mailom overíme či Vaše auto sa nachádza v zozname hromadne schválených typov. Potom stačí si dohodnúť termín prestavby a auto prestavať na LPG. Po montáži vypíšeme protokol o montáži LPG. Pri hromadnej prestavbe je potrebné absolvovať technickú kontrolu (TK) a emisnú kontrolu (EK). Potom si už len prestavbu dáte zapísať do OEV (Osvedčenie o evidencii vozidla) na príslušnom ObÚ PCDaPK (Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie) a následne na DI (Dopravný inšpektorát).

Poplatky:
Poplatok za zápis do OEV – kolok 6 € na ObÚ + kolok 9 € na DI
POPLATKY SPOLU 15 €

JEDNOTLIVÁ PRESTAVBA PODĽA RETROFITU

Zoznam áut, ktoré je možné prestavať týmto spôsobom

Postup v prípade, že sa Vaše auto nachádza v tomto zozname:
Postup v prípade, že sa Vaše auto nachádza v tomto zozname, stačí si s nami dohodnúť dátum prestavby. Po prestavbe je treba požiadať skúšobňu ZV test o vypracovanie ZTO (základný technický opis). Robí sa to administratívne tak že e-mailom alebo poštou im zašlete kópiu TP a Protokolu o montáži LPG. Potom si môžete dať schváliť prestavbu na príslušnom Obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ObÚ) a zapísať do OEV na DI.

Poplatky:
Poplatok za schválenie prestavby (na ObÚ) – kolok 50 €
Poplatok za zápis do OEV – kolok 6 € na ObÚ + kolok 9 € na DI
POPLATKY SPOLU 105 €

JEDNOTLIVÁ PRESTAVBA

Sem patria všetky autá, ktoré ste nenašli v predchádzajúcich zoznamoch.

Postup v prípade, že sa Vaše auto nachádza v tomto zozname:
Prvý krok je že navštívite našu firmu a my Vám pripravíme podklady ktoré doložíte k žiadosti na povolenie na prestavbu Vašeho auta. Túto žiadosť podáte na príslušnom okresnom úrade dopravy. Po individuálnej prestavbe je každé auto kontrolované skúšobňou. Ešte predtým je potrebné absolvovať emisnú kontrolu (EK) a potom si už len dať prestavbu schváliť na príslušnom Obvodnom úrade a zapísať do OEV na DI.

Poplatky:
Poplatok za povolenie prestavby: 20 €
Poplatok IGAS 40 €
Emisná kontrola 20 €
Poplatok za skúšobňu v Žiline: 144 €
Poplatok za schválenie prestavby (na ObÚ) – kolok 50 €
Poplatok za zápis do OEV: kolok 6 € na DI
Poplatok za „Malý technický preukaz“ 9 €
POPLATKY SPOLU 289 €

Postup vyzerá komplikovane, ale dá sa zvládnuť.

CHCEM VÁS KONTAKTOVAŤ

Ozvite sa nám, buď formou formuláru alebo priamo na info@autopluslpg.sk alebo telefonicky na 0903 387 228