LPG plusy a mínusy

Plusy

Mínusy

FÁMY O LPG – VÝBUCH AUTOMOBILU

V súčasnosti je bezpečnosť plynového pohonu porovnateľná s bezpečnosťou benzínového (dokonca je možné tvrdiť, že je aj vyššia). Na tento fakt má vplyv používanie homologizovaných komponentov. Vzorky nádrží sú podrobené bariérovej skúške. Všetky nádrže sú kontrolované skúšobným tlakom 3 MPa a zároveň sú podrobené skúške tesnosti. Skontrolovaná nádrž má certifikát o kontrole, ktorý je platný 10 rokov (potom je potrebné nádrž vymeniť). Hlavným bezpečnostným prvkom je viacúčelový ventil, ktorý je namontovaný priamo na nádrži. Tento ventil má viacero bezpečnostných funkcií. Poprvé zabraňuje tomu, aby sa nádrž pri tankovaní naplnila viac ako na 80% jej objemu z dôvodu teplotnej rozťažnosti plynu. Ďalším bezpečnostným prvkom multiventilu je pretlakový ventil, ktorý sa otvorí pri pretlaku 25 bar. V prípade požiaru vozidla je na multiventile aj tavná poistka, ktorá sa roztaví a umožní únik plynu. Plyn teda iba zhorí, ale nádrž následkom pretlaku nevybuchne. Okrem týchto funkcií je na multiventile ochranný ventil, ktorý uzatvorí prietok paliva pri prietoku vyššom ako 6 l/min – napr. pri roztrhnutí potrubia. Multiventil taktiež obsahuje elektromagnetický ventil, ktorý sa otvorí až po prepnutí pohonu na pohon LPG. Na multiventile je aj ručný uzatvárací ventil.

Ďalším bezpečnostným prvkom je plynotesná skrinka, ktorá zabráni vniknutiu plynu do priestorov vozidla pri jeho prípadnom úniku. Táto skrinka je buď samostatná (pri valcových nádržiach a toroidných nádržiach s externým plnením), alebo je súčasťou nádrže (pri toroidných nádržiach s interným plnením). Odvetranie je vždy vyvedené pod vozidlo.

Komplexné informácie (podrobné opisy, názorné fotografie, či videá) si môžete prezrieť na stránkach združenia LPG.

CHCEM VÁS KONTAKTOVAŤ

Ozvite sa nám, buď formou formuláru alebo priamo na info@autopluslpg.sk alebo telefonicky na 0903 387 228