FAQ

AKO TO FUNGUJE?

Pri prerábaní na pohon plynom namontujeme do auta tzv. splynovač. Auto naštartuje na benzín a po zahriati motora systém automaticky prepína na plyn. Prechod na plyn je veľmi hladký, častokrát to motorista ani nespozoruje. Klient má v dosahu malý prepínač, na ktorom je aj ukazovateľ zásoby paliva LPG. Ak sa minie plyn, systém počas jazdy automaticky prepína na benzín. Pípnutím prepínač upozorní vodiča na zmenu paliva. Potom stačí natankovať plyn do nádrže. Palivo si vie vodič prepínať aj manuálne.

AKÉ MÁ TECHNOLÓGIA VÝHODY?

Výhod je viacero. Jednou je cena paliva. To je lacnejšie, ale aj ekologickejšie. Auto má väčší dojazd, keďže má motorista k dispozícii dve palivá (plyn a benzín). Plyn je šetrnejší k motoru, keďže pri jeho spaľovaní nevznikajú žiadne karbóny.

JE MOŽNÉ PREROBIŤ VŠETKY AUTOMOBILY?

Na plyn sa dajú prerobiť takmer všetky automobily jazdiace na benzín. Na prestavby sú dané európske homologizácie, ktoré akceptuje aj Slovenská republika. Prestavba naftového motora je síce náročná, ale vhodná najmä pre autobusy. Viac informácií o schválených typoch nájdete tu.

NEZNAMENÁ PRESTAVBA AUTOMOBILU VEĽKÝ ZÁSAH DO MOTORA A NEOVPLYVNÍ TAK JEHO CHOD?

Nie. Prestavbou na plyn neprestáva automobil jazdiť na benzín, nakoľko v prípade LPG poruchy auto musí byť plne funkčné. LPG palivo je takmer rovnaké ako benzín, čiže nie je potrebný veľký zásah do motora.

KOĽKO STOJÍ PREROBENIE NA LPG?

Cena montáže je jednorazovou investíciou, ktorá sa časom klientovi zaručene vráti nižšími nákladmi na prevádzku automobilu (kalkulačka). Ohľadne zaslania informácie o presnej cene pre Vaše vozidlo pozrite cenník, poprípade využite náš kontaktný formulár.

AKO DLHO TRVÁ PREROBENIE NA LPG?

Po objednaní sa na prerábku a dohodnutí termínu doveziete auto k nám. Prerobenie zväčša trvá jeden deň.

AK JE AUTO PREROBENÉ NA PLYN, JE POTREBNÉ AJ NAĎALEJ TANKOVAŤ BENZÍN?

Áno, ale vo väčších intervaloch a obmedzených množstvách. Aj keď je auto prerobené na LPG, v aute musí byť aj dostatočná zásoba benzínu (pre prípad, že sa plyn minie, ale aj pre ochranu niektorých súčiastok). Palivá si vodič môžeme počas jazdy ľubovoľne meniť.

AKÚ MÁ AUTOMOBIL SPOTREBU PLYNU?

Spotreba plynu je asi o 10% vyššia ako spotreba benzínu, čiže auto, ktoré spotrebuje na 100km 10litrov benzínu, spotrebuje 11litrov plynu, pričom cena plynu je asi o polovicu nižšia ako cena benzínu. Pre presnejšie prepočty si pozrite našu kalkulačku.

KDE JE UMIESTNENÁ NÁDRŽ NA PLYN?

Nádrž montujeme väčšinou do priestoru rezervného kolesa, aby nezaberala priestor v kufri. Rezervné koleso sa dá nahradiť opravárenskou sadou s malým kompresorom.

JE PREROBENÉ AUTO NUTNÉ ČASTEJŠIE KONTROLOVAŤ?

S autom chodíte okrem bežných kontrôl aj k nám na pravidelné kontroly podľa najazdených km. Okrem toho musíte absolvovať každé dva roky emisnú a technickú kontrolu. K emisnej kontrole potrebujete aj protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené plynovým zariadením od výrobcu). Emisné kontroly sa robia na staniciach určených aj na kontrolu LPG. Ponúkame Vám možnosť absolvovať EK a TK s vašim autom za Vás, pričom vy nám auto len doveziete a po kontrole si ho odveziete.

AKÉ JE RIZIKO EXPLÓZIE PLYNOVEJ NÁDRŽE PRI NEHODE?

Plynová nádrž je tlaková nádoba určená k uskladneniu plynu v aute a je dimenzovaná na niekoľkokrát vyšší tlak ako samotný tlak plynu. Nádrž je pevná a vyrobená z oceli. Plní sa cez takzvaný viacúčelový ventil, ktorý má niekoľko bezpečnostných funkcii. Obsahuje aj pretlakovú poistku, ktorá zabráni roztrhnutiu nádrže pri autonehode, poprípade požiari. Najčastejšie sa používajú dva typy – disková a valcová (podľa vhodnosti a výhodnosti umiestnenia v aute). Nádrže plynového zariadenia prešli viacerými testami a bez problému odolajú nárazu pri autonehode.

AKO DLHO TRVÁ INŠTALÁCIA PLYNOVÉHO ZARIADENIA DO AUTOMOBILU?

Záleží o aké zariadenie sa jedná a do akého auta. Montáž jednoduchého zariadenia do karburátorového auta trvá približne 5 hodín. Do auta so vstrekovaním benzínu približne 6 hodín a zariadenie vstrekovania LPG (sekvenčné vstrekovanie) 8 hodín.
Je treba spraviť úpravy auta pred montážou, alebo pripraviť auto na prestavbu? Nie, netreba nijako zvláštne pripraviť auto. Auto má byť čisté hlavne zospodu aby nebolo od blata, alebo iných nečistôt. Dôležité však je aby po motorickej stránke nevykazovalo žiadne poruchy motora. Vhodné je skontrolovať stav zapaľovacej sústavy (sviečky, káble, rozdeľovač) a vzduchového fi ltra. Bezchybný stav auta po benzínovej stránke je predpoklad správneho fungovania plynového pohonu.

MÔŽEM JAZDIŤ LEN NA PLYN A BENZÍN POUŽIŤ LEN KEĎ MI DÔJDE LPG?

Musím mať v nádrži aj benzín?
V princípe možno jazdiť len na plyn, ale vhodné je používať aj benzín. Benzín v nádrži starne, kondenzujú sa v nej vodné pary, tvoria sa v nej rôzne kaly, a preto ho treba dopĺňať čerstvým. Benzín v nádrží musí byť. Palivové čerpadlo je mazané a chladené benzínom, preto je dôležité, aby v nej bol aj dostatok benzínu.

DÁ SA INŠTALOVAŤ PLYNOVÝ POHON AJ DO AUTA S DIESELOVÝM MOTOROM?

Áno, dá, ale jedná sa o veľký zásah do motora, ktorý už na naftu jazdiť nebude. Dieselový motor nie je výhodné prestavať na plynový pohon.

MÁM AUTO S TURBOM, DÁ SA PRESTAVAŤ AJ TAKÉTO AUTO. AKÉ ZARIADENIE JE VHODNÉ?

Áno, dá sa prestavať aj auto s turbodúchadlom. Je aj hromadne schválená prestavba pre ŠKODA Octavia 1.8T 20v. Pre takéto autá je najvhodnejšie sekvenčné vstrekovanie LPG.

PO HAVÁRII SOM ZNIČIL AUTO A CHCEL BY SOM SPLYNOVAČ PREMONTOVAŤ DO AUTA ROVNAKEJ ZNAČKY A TYPU. JE MOŽNÝ AJ ZÁPIS DO TP?

Dá sa premontovať aj zapísať do TP, ale všetky komponenty musia byť homologizované podľa EHK 67R-01.

KÚPIL SOM NA INZERÁT STARŠÍ SPLYNOVAČ, JE HO MOŽNÉ NAMONTOVAŤ DO AUTA A ZARIADENIE PRIHLÁSIŤ DO DOKLADOV?

Pred kúpou takéhoto zariadenia je vhodné poradiť sa s odborníkmi z nejakej fi rmy, čo sa zaoberá montážou plynových pohonov. Vo veľkej väčšine sa jedná o staré komponenty s homologizáciou EHK 67R-00 bez certifi kátov nevhodné pre montáž a zápis do TP.

PREČO MÁ AUTO VYŠŠIU SPOTREBU LPG AKO BENZÍNU?

Vyplýva to z fyzikálnych vlastností LPG. Má asi o 10-15% nižšiu objemovú výhrevnosť ako benzín. Pokiaľ je spotreba plynu vyššia ako tých 10-15% ide pravdepodobne o zlé nastavenie, alebo poruchu. Zanesený vzduchový fi lter, alebo staré membrány v splynovači sú najčastejšou príčinou zvýšenej spotreby plynu.

JE TREBA PRI AUTÁCH SO VSTREKOVANÍM BENZÍNU ODPÁJAŤ PALIVOVÉ ČERPADLO?

Nie je treba odpojiť čerpadlo benzínu. Je skonštruované na trvalý chod počas jazdy. Je však mazané a chladené palivom, čiže benzínom. Treba dbať, aby v nádrži bol vždy dostatok benzínu a dopĺňať ho priebežne čerstvým. Odpojenie čerpadla v autách so systémom OBD bez toho, aby systém nezaznamenal poruchu nie je ani možné. Systém OBD by to okamžite signalizoval kontrolkou poruchy motora.

AKÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE JE VHODNÉ PRE AUTO KTORÉ MÁ SACIE POTRUBIE Z PLASTU?

Pre takéto auto je najvhodnejšie sekvenčné vstrekovanie plynu. Pri takomto plynovom zariadení je vylúčené aby došlo k tzv. spätnému zášlahu a tým k poškodeniu sacieho potrubia. Existujú rôzne protišlahové klapky, ale tie nemusia vždy uvoľniť tlak, ktorý pri tom vznikne a sacie potrubie sa roztrhne. Sekvenčné vstrekovanie LPG tento nedostatok jednoznačne vyriešilo.

AKO ČASTO TREBA KONTROLOVAŤ PLYNOVÉ ZARIADENIE?

Treba dodržovať garančné podmienky a odporučenia LPG technikov. Pri zariadeniach so zmiešavačom je dôležité kontrolovať nastavenie systému, pretože správny chod závisí od stavu membrány v splynovači. Tá má životnosť cca. 80-100 000 km. Tiež fi lter kvapalnej fázy je vhodné vymeniť cca. po 50 000 km. Novšie systémy s riadením LPG sa nastavujú výlučne počítačom a kontrolu nastavenia a tesnosti plynového zariadenia je, preto vhodné absolvovať raz za rok vo fi rme, ktorá má potrebné vybavenie.

KDE SA UMIESTŇUJE PREPÍNAČ BENZÍN – PLYN, AKO BUDEM VEDIEŤ AKÚ MÁM ZÁSOBU PLYNU?

Prepínač sa umiestňuje na viditeľné miesto a v dosahu vodiča. Na prepínači bývajú signalizačné LED diódy stavu nádrže. V starších systémoch treba multiventil doplniť snímačom paliva. V sekvenčných je to štandardom.

BUDE MI FUNGOVAŤ PALUBNÝ POČÍTAČ V AUTE? BUDE SIGNALIZOVAŤ SPOTREBU PLYNU?

Počítač bude signalizovať okamžitú a priemernú spotrebu, ale benzínu. S funkciou dojazdu na nádrž sa treba rozlúčiť. Aby systém OBD správne fungoval benzínovú ECU musíme oklamať, a preto údaje budú rátané ako keby auto išlo na benzín a nie na plyn. Prídete v tomto o určitý komfort, ale dá sa od týchto údajov odvodiť približná spotreba plynu

BUDE SPRÁVNE FUNGOVAŤ LPG POHON AJ SO ŠPORTOVÝM VZDUCHOVÝM FILTROM?

Systém so zmiešavačom nefunguje uspokojivo a treba auto doplniť pôvodným vzduchovým fi ltrom. Každá zmena na nasávacom potrubí motora ovplyvní zmiešavanie plynu so vzduchom. Aj špinavý vzduchový fi lter má vplyv a zvýši spotrebu. So sekvenčným vstrekovaním plynu takýto problém nie je a plynový pohon funguje aj so športovým vzduchovým fi ltrom.

 

Ďalšie zaujímavé informácie nájtede v rozhovore s majiteľom firmy. V prípade ďalších otázok nás kontaktujte.

CHCEM VÁS KONTAKTOVAŤ

Ozvite sa nám, buď formou formuláru alebo priamo na info@autopluslpg.sk alebo telefonicky na 0903 387 228