Palivová karta PROBUCAR

Náš systém STAG namontovaný v hybridnom vozidle Toyota Prius:

Palivová karta PROBUCARD slúži zákazníkovi, t.j. majiteľovi prestavaného vozidla na LPG alebo nového vozidla na LPG na tankovanie LPG na určených čerpacích staniciach. V rámci využívania paušálu zákazník v pravidelných mesačných splátkach spláca pôžičku poskytnutú Probugasom  na základe osobitnej zmluvy o poskytnutí pôžičky a súčasne využíva službu čerpania LPG použitím palivovej karty PROBUCARD bez priamej úhrady za osobitne dohodnutú kúpnu cenu LPG. Zákazník je povinný využívať službu paušálu počas celej doby platnosti zmluvy o čerpaní LPG a o používaní palivovej karty PROBUCARD, a to počnúc 1. dňom nasledujúceho mesiaca po vykonaní úhrady prvej mesačnej platby za paušál.

probucard

Veľkosť paušálu (LPG v litroch za mesiac):

150 / 200 l / 250 l / 300 l/ 350 l / 400 l/ 450 l

 

Aké výhody mi prinesie karta Probucard?

  • Žiadna vstupná investícia
  • Bezúročná pôžička na prestavbu splácaná počas zmluvného obdobia vo forme tankovania
  • Možnosť využívať tankovaciu kartu ďalšími používateľmi a tým dosahovať väčšie úspory
  • Široká sieť čerpacích staníc akceptujúcich kartu Probucard
  • Bezhotovostné tankovanie – platba za PHM na konci mesiaca formou faktúry
  • Úspory na PHM od prvého prejazdeného kilometra
  • Možnosť navýšenia paušálu
  • Po skončení paušálu prejsť na Probucard kredit a tankovať za zvýhodnené ceny LPG

 

Picture1

Viazanosť paušálu:

24 mesiacov, počnúc 1. dňom mesiaca nasledujúceho po vykonaní úhrady prvej mesačnej platby za paušál. Po uplynutí doby viazanosti je zákazník oprávnený naďalej využívať službu čerpania LPG použitím palivovej karty PROBUCARD za osobitne dohodnutých zmluvných podmienok

Karta Probucard bude doručená priamo na adresu majiteľa vozdila. Samostatne bude doručený PIN kód ku karte.

 

Chcete využiť ponuku, aký je ďalší postup?

V prípade záujmu nás kontaktujte na:

+421 903 387228,  email: info@autopluslpg.sk

CHCEM VÁS KONTAKTOVAŤ

Ozvite sa nám, buď formou formuláru alebo priamo na info@autopluslpg.sk alebo telefonicky na 0903 387 228